DK     |     EN

Hvad er støj og lyd?

Hos B6 Akustik tilbyder vi støjdæmpning til mange forskellige brancher og industrier. Vi kan blandt andet være behjælpelige med akustikforbedringer/ støjdæmpning i:

 • Kontorer og lokaler generelt
 • Produktionslokaler (herunder fødevareproducenter)
 • Køretøjer og kabiner
 • Skibe, herunder lystyachtskabiner, og motorrum
 • Diverse motorer, generatorer, ventilationsanlæg, pumper mv.

Hvad forstår man ved støj?

I en udgivelse af grundbog i støjmåling fra det danske støjmålingsfirma "Brüel og Kjær" står der ganske sigende på den første side følgende citat:

"Støj er en uundgåelig del af hverdagen i vort moderne samfund. Den teknologiske udvikling har medført, at der frembringes mere og mere støj fra maskiner, virksomheder, trafikmidler o.s.v.

Det er vigtigt, at der bliver taget skridt til at ændre på dette forhold, således at støj ikke behøver at være et nødvendigt onde, som vi må acceptere.

Men skal der gøres noget ved støjen, er det bl.a. nødvendigt at have kendskab til støjs oprindelse, udbredelse og til hvordan den måles."

De bagvedliggende tanker bag denne citerede anskuelse udtrykker ganske rammende formålet med produkter og ydelser fra B6 Akustik.

Som nævnt behøver støj ikke at være et nødvendigt onde - der kan i de fleste situationer gøres noget for bedre støjdæmpning i Sæby, Nordjylland og hele Danmark generelt.

Midlet er grundlæggende en faglig og teoretisk viden om støj og akustik samt en forståelse for, hvad der kan gøres for støjdæmpning i de enkelte situationer.

Hvor går grænsen for støj?​

Fokus på støjdæmpning

For at forstå vigtigheden af støjdæmpning, må vi først forstå, hvad støj er. Ordet støj dækker over lyde, der er ubehagelige eller uønskede. Når en lyd irriterer, handler det ikke kun om lydens art, men også om vores indstilling til lyden.

Hvis vi er feststemte og i godt humør, er høj musik en god oplevelse, men dagen efter når naboen holder fest, er den samme musik pludselig blevet til støj, fordi vores indstilling til den er anderledes.

Om noget opfattes som støj, handler heller ikke om, hvor høj lyden er. En dryppende vandhane eller en ridse i en grammofonplade kan let være mere irriterende end et tordenskrald. Lyd og støj er altså to forskellige ting. En lyd kan opleves både som behagelig og som støj, alt efter hvilken sammenhæng den indgår i.

Det er ganske individuelt, hvem der udvikler høreskader, men i gennemsnit vurderer Arbejdstilsynet følgende:

a) ved 80 dB-belastning i 10 år og et gennemsnit på otte timer om dagen er der meget ringe sandsynlighed for at få en høreskade.

b) ved 82 dB-belastning i 10 år vil 1-2% få en høreskade, som ikke har noget med alderen at gøre.

c) ved 85 dB-belastning i 10 år vil cirka 4% få en høreskade, som ikke har noget med alderen at gøre.

d) ved 90 dB-belastning vil cirka 11% få en høreskade, som ikke har noget med alderen at gøre.

Risikoen for at få et høretab er altså til stede. Risikoen for at få tinnitus kombineret med et høretab er trods alt mindre. Til gengæld kan denne lidelse være invaliderende og have vidtrækkende konsekvenser for både arbejds- og privatliv.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på støjdæmpning.​​

Hvad definerer lyd?

Ordet ”akustik” er en gren af fysik og er studiet af lyd og bølger i gasser, væsker og faste stoffer.

Lyd er trykvariationer i eksempelvis luft (eller vand). Trykvariationerne forplanter sig gennem luften som lydbølger, og når de rammer trommehinden i det menneskelige øre, begynder den at vibrere.

Vibrationerne bliver via mellemøret og det indre øre omsat til nerveimpulser, som hjernen opfatter som lyd. Øret kan opfatte et utroligt stort lydspektrum - lige fra lyden af en knappenål, der falder til jorden - til larmen fra et jetfly.

Lyden opfattes som dyb eller høj alt efter, hvor mange gange trykket varierer per minut. Det er det, man også kalder frekvens og frekvens måler man i hertz. Et almindeligt ungt menneske kan høre frekvenser mellem 20 Hz og 20.000 Hz. Lydens styrke svarer til lydtrykket - helt bogstaveligt det tryk, som trommehinden bliver udsat for, når lyden rammer øret.

Til at beskrive lydens styrke bruger vi ofte decibelskalaen.

Decibelskalaen går fra 0 dB, som er til grænsen for det hørbare, og op til 140 dB, hvor lydtrykket bliver så kraftigt, at det bliver decideret smertefuldt. Decibelskalaen skal rumme alle disse lydtryksniveauer, og derfor har det været nødvendigt med en speciel inddeling. Når man går op eller ned i skalaen, udgør 3 dB altid en fordobling eller halvering af lydpåvirkningen. Det betyder, at det dobbelte af 80 dB ikke er 160 dB, men 83 dB.

Hvis man måler niveauet i en daginstitution, er det derfor ikke ligegyldigt, om man måler 80 dB eller 83 dB. En reduktion af belastningen på 3 dB vil have stor betydning for arbejdsmiljøet og støjdæmpningen i positiv retning.

​​

Hvad er en lydbølge?

En lydbølge er defineret ved dens fart, amplitude og frekvens. Lydens hastighed afhænger i høj grad af mediet, den bevæger sig igennem, men dog også af temperatur. Lydens hastighed er ca. 340 m/s i luft og 1500 m/s i vand.

Bølgelængden er lig med afstanden mellem to toppunkter på en bølge. Lydens bølgelængde, λ, er relateret til lydens hastighed, c, og dens frekvens, f, ved formlen:

λ = c/f

λ = Lydens bølgelængde,

c = Lydens hastighed

f = Lydens frekvens​

Kildemateriale:

Fortolkning af tekster og citater fra: Brüel & Kjær: Grundbog i lydmåling, Uffe Jørgensen, 1987.

Hvorfor vælge os?

B6 Akustik har over 40 års erfaring med at fremstille akustikmaterialer og løsninger inden for støjdæmpning, og vejlede kunder i brugen heraf. B6 har et meget stort netværk at kompetente underleverandører, og kan skaffe næste alle tænkelige akustiske materialer.

 • B6 Akustik tilbyder produkter fra egen dansk fabrik, med over 40 års erfaring i produktion og rådgivning.
 • B6 Akustik foretager alle skære og lamineringsprocesser i eget hus.
 • B6 akustik tilbyder at udskære akustiske emner, efter kundens egne CAD tegninger (fx på en vandstråleskære).
 • B6 Akustik tilbyder max 15 arbejdsdage leveringstid.
 • B6 akustik tilbyder rådgivning og udarbejdelse af vareprøver, således at det bedste beslutningsgrundlag og materialevalg kan findes.
 • B6 Akustik tilbyder ABSOLUT konkurrencedygtige priser.​

​Kontakt os

​​​B6 Akustik A/S  -  CVR: 62124814

+45 99 89 10 50  -  email@b6akustik.dk

Tranåsvej 5-7, DK-9300 Sæby

B6 A/S  -  CVR: 14020136

+45 99 89 10 00  -  b6@b6.dk

Tranåsvej 33, DK-9300 Sæby

B6 Slovakia s.r.o. - ICO: 35 810 742

+421 47 433 07 66 - b6@b6.sk

Gemerska Cesta 1, SK-98401 Lucenec​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.