DK     |     EN

Gennemgå den akustisk ordliste..

Absorptionsklasse

Klassificering af lydabsorbenter i absorptionsklasserne A til E i henhold til den internationale standard EN ISO 11654, gældende for frekvensområdet 250-4000 Hz.

Akustik

Læren om lyd. I daglig tale menes hvordan lyden opleves i et rum.

Artikulationsklasse/ Articulation Class (AC)

Klassificering af nedhængte lofter ud fra lofternes evne til at bidrage til akustisk taleuforstyrrethed/privacy i kontorlandskaber. AC beregnes ud fra loftets evne til at dæmpe mellem områder (mellemzonedæmpningen) i henhold til ASTM E-1110.

Artikulationstab af konsonanter/ Articulation Loss of CONSonants

(%-Alcons)

En metode til objektivt at måle taleopfattelsen.

%-Alcons viser antallet af mistede konsonanter udtrykt i procent. Konsonanterne spiller en mere væsentlig rolle for taleopfattelsen end vokaler. Hvis man hører konsonanterne ordentligt, forstår man talen godt.​

Baggrundsstøj (dB)

For eksempel tale, skramlen med stole, susende ventilation, trafikstøj, støj fra maskiner og apparater, støj fra korridorer, tilstødende lokaler og skolegårde.

Dn,c,w (dB)

Enkeltværdi, i henhold til EN ISO 717-1, for lydisoleringen mellem to rum med nedhængte lofter måles i henhold til ISO 140-9. Disse målinger omhandler kun lydtransmissionen via det nedhængte loft.​

​Flutter ekko

Ekko som opstår, når lyden reflekteres mellem parallelle flader i et rum.

Frekvens (f)

Angives i Hz (Hertz). Jo højere værdi desto lysere tone (diskant). Frekvensområdet for tale ligger hovedsageligt mellem 125 - 8.000 Hz, mens hørbar lyd ligger mellem 20 - 20.000 Hz.

Støj

Uønsket lyd. Støj kan ofte være en individuel oplevelse af en speciel lyd for eksempel en baggrundsstøj.

Lydreduktionskoefficent/ Noise Reduction Coefficient (NRC)

Enkelt værdi for lydabsorption i henhold til ASTM C 423, udledt som middelværdien af 4 frekvenser i frekvensområdet 250-2000 Hz.

Privacy (taleuforstyrrethed)

Akustisk privacy i kontorlandskaber udtrykkes gennem Articulation Class (AC).

RApid Speech Transmission Index (RASTI)

RASTI er en objektiv måde at måle taleopfattelsen på. Ved at placere en højttaler som udsender lyd fra talerens plads og en mikrofon på lytterens plads, måler man taleopfattelsen i 2 frekvenser: 500 og 2000 Hz. (Se også STI)

Efterklangstid (T eller RT)

Den tid, det tager for et lydniveau at falde med 60 dB, efter at lyden er "koblet fra" (i praksis den tid det tager lyden at dø ud). Ved at måle efterklangstiden kan man beregne rummets totale lydabsorption. Efterklangstiden varierer med frekvensen.

Sabine

Fysikeren Wallace Clement Sabine (1869-1919) udledte i Riverbank, vest for Chicago, den velkendte Sabines formel T=0,16*V/A, der viser sammenhængen mellem efterklangstid T [s], rummets volumen V [m³] og mængden af absorption A [m²].

Lydabsorbenter

Materialer og konstruktioner med evne til at "opsuge" lydenergi og omdanne denne til anden form for energi. Lydabsorbenter forbedrer rumakustikken ved at fjerne lydreflekser, hvilket sænker støjniveauet og forkorter efterklangstiden.

Lydabsorption

Betyder at lydenergi omdannes til mekanisk svingningsenergi og/eller varmeenergi. Lydabsorption udtrykkes gennem lydabsorptionskoefficienten α eller lydabsorptionsklasserne A til E i henhold til EN ISO 11654 eller NRC/SAA i henhold til ASTM C 423.

Lydabsorptionsklasse

Klassificering af lydabsorbenter i absorptionsklasserne A til E i henhold til den internationale standard EN ISO 11654 i frekvensområdet 200-5000 Hz.

Lydisolering

En konstruktions evne til at forhindre lydenergi i at passere fra et rum til et andet. Lydisolering måles ved forskellige frekvenser, normalt ved 100 - 3150 Hz. Luftlydisolation udtrykkes som en enkeltværdi Dn,c,w ,Rw eller R'w. Trinlydisolation udtrykkes som en enkeltværdi Ln,w eller L'n,w .

Lydtryk/Lydtryksniveau (dB)

De variationer, som lydbølger i luft skaber, kaldes lydtryk. Det laveste lydtryksniveau man kan opfatte er 0 dB og kaldes høretærsklen. Det højeste niveau man kan udholde, kaldes smertegrænsen og ligger på cirka 120 dB.

Lydstyrke (dB)

Måles i dB (decibel). dB måles ved forskellige frekvenser. dB(A) (nu også LpA) er en enkeltværdi, som anvendes til at beskrive den samlede lydstyrke for alle frekvenser på en måde, der efterligner ørets følsomhed. dB(C) (nu også LpC) tager særligt hensyn til lave frekvenser og afspejler bedre, hvordan en høreskadet person opfatter lyden.

Taleopfattelse

Taleopfattelsen er direkte afhængig af niveauet på baggrundsstøjen, efterklangstiden og rumformen. Der findes forskellige metoder til at måle taleopfattelsen. De mest almindelige er RASTI, STI og %-Alcons.

Taletransmissionsindeks/ Speech Transmission Index (STI)

Ligner RASTI-metoden, men er en mere komplet form for måling af taleopfattelsen ved at måle samtlige oktavbånd i frekvensområdet 125-8.000 Hz.​

​Kontakt os

​​​B6 Akustik A/S  -  CVR: 62124814

+45 99 89 10 50  -  email@b6akustik.dk

Tranåsvej 5-7, DK-9300 Sæby

B6 A/S  -  CVR: 14020136

+45 99 89 10 00  -  b6@b6.dk

Tranåsvej 33, DK-9300 Sæby

B6 Slovakia s.r.o. - ICO: 35 810 742

+421 47 433 07 66 - b6@b6.sk

Gemerska Cesta 1, SK-98401 Lucenec​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.